بایگانی دسته‌ی: دسته‌بندی نشده

همه چیز درباره انواع جوش در اتصالات + ابزار و تجهیزات جوشکاری

تعریف: اتصال و یکدست کردن مصالح به یکدیگر با استفاده از حرارت و یا بدون کمک فشار و یا مواد پرکننده اضافی را جوشکاری می‌گویند. همچنین مصالحی که باید اتصال یابند را فلز مبنا و ماده‌ای که این اتصال را ایجاد می‌کند، فلز پرکننده یا فلز جوش می‌نامند. به منظور ذوب فلز مبنا و فلز جوش، […]

تجهیزات پسیو شبکه چیست ؟

تجهیزات پسیو شبکه آن بخش هایی از شبکه کامپیوتری می باشد که وظیفه انتقال داده در شبکه را به عهده دارد و نمی تواند روی داده تغییر و یا تاثیری داشته باشند همانند کابل شبکه ( کابل مسی، کابل فیبر نوری و کواکسیال)، کانکتورها، رک شبکه و سایر موارد . تمامی راه حل های پسیو مسلما شامل تجهیزات پسیو شبکه […]

آشنایی با برق سه فاز

در این مقاله به معرفی برق سه فاز، تفاوت آن با برق تکفاز، دلیل نداشتن نول، انواع اتصال در برق سه فاز، روش های اندازه گیری توان و مزایای برق سه فاز خواهیم پرداخت. آشنایی با جریان سه فاز جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا […]

مزایا و معایب هادی CCA در برابر مس

cca در صنعت سیم و کابل

در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زیرﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ_ داراي اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻰ اﺳــﺖ، ﺣﺬف ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎي ﺣﺎﺷــیه‌اي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب اﺳــﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎي ﭘیش رو، یکی از ﺷــیﻮه‌ﻫﺎي ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮیی ﺧﺮید، ﺗﺄﻣاین سیستم‌ﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ آلومینوم ﺑﺎ روﻛﺶ ﻣﺲ (CCA) ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‌رﺳﺪ ﻛﺎﺑﻞ CCA ﺟﺎیگزین […]

کابل فشار قوی xlpe و کاربرد آنها

xple

کابل فشار قوی xlpe نوعی پیشرفته از کابل ها است که با پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروز به بازار ارائه شده است. کابل های فشار قوی xlpe دارای کاربردها و مزایای فراوانی است که در ادامه به شرح آن می پردازیم. کابل های فشار قوی xlpe کابل های فشار قوی که به کابل های ولتاژ […]

Call Now Button