کابل برق مفتولی

کابل های برق مفتولی NYY

موارد مصرف کابل های برق مفتولی جهت نصب ثابت در داخل یا خارج ساختمان داخل دیوار و در زیرزمین .استفاده از آن در مکان هایی که احتمال ضربات مکانیکی مسقیم وجود دارد مناسب نمی باشد.

کابل برق اعتماد کابل البرز

برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس حاصل فرمایید

02133116877

 

Call Now Button