درباره گروه الکتریکی آنلاین

با توجه به نیاز صنعت برق به کالای استراتژیکی چون سیم و کابل برق بر آن شدیم جهت افزایش خدمت ضمن معرفی شرکت های تولید کننده سیم و کابل و معرفی محصولات به صورت تخصصی جهت برآورد نیاز مصرف کننده با توجه به هر بودجه و نیاز کیفی وکمی محصولات گام موثری جهت تامین نیاز هر قشر اعم از صنعتگران و فعالین حوزه ساخت و ساز بر آورده سازیم.

سیم و کابل همدان

با توجه به نوسان قیمت ارز و همچنین نوسان قیمت کومودیتی ها نظیر مس و آلومینیوم و قیمت نفت جهانی که مهمترین عوامل در تعیین قیمت سیم وکابل می باشند بر آنیم که با ایجاد آگاهی برای مصرف کننده کمک کنیم که بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهیم.