لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد را در همین صفحه ببینید و جهت مشاوره، اطلاع از قیمت روز کابل خراسان و یا ثبت سفارش با ما در تماس باشید.

ما در فروشگاه الکتریکی آنلاین کلیه محصولات اورجینال و اصلی شرکت سیم و کابل خراسان را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت عرضه می‌کنیم.

سیم و کابل خراسان

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

لیست قیمت سیم و کابل خراسان

سیم افشان
نوع محصول قیمت
سیم افشان خراسان 1 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 2.5 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 6 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 16 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 35 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 70 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 120 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 185 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 300 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 1.5 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 4 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 10 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 25 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 50 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 95 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 150 تماس بگیرید
سیم افشان خراسان 240 تماس بگیرید
کابل کولری
نوع محصول قیمت
کابل کولری خراسان 4×1.5 تماس بگیرید
کابل کولری خراسان 5×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه
نوع محصول قیمت
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×16 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×35 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×70 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×120 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×185 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×300 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×25 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×50 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×95 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×150 تماس بگیرید
کابل افشان دو روکشه خراسان 1×240 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم
سایز محصول قیمت
کابل آلومینیوم 16*2 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 70*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 120*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 185*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 300*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 500*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 35+16*3 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 70+35*3 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 120+70*3 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 185+95*3 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 16*4 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 95*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 150*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 240*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 400*1 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 25+16*3 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 50+25*3 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 95+50*3 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 150+70*3 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم 240+120*3 تماس بگیرید
کابل افشان
نوع محصول قیمت
کابل افشان خراسان 2×0.75 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2×4 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2×10 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×0.75 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×4 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×10 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×25 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×50 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×25+16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×50+25 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×95+50 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×0.75 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×4 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×10 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×25 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×1 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×6 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×35 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2×1 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2×6 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 2×16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×1 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×6 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×35 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×70 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×35+16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×70+35 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 3×120+70 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×1 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×6 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×16 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 4×35 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×4 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×10 تماس بگیرید
کابل افشان خراسان 5×25 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار
نوع محصول قیمت
کابل افشان شیلدار خراسان 2×1 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 2×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 3×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 4×1 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 4×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 5×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 2×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 3×1 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 3×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 4×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار خراسان 5×1 تماس بگیرید
کابل زمینی
نوع محصول قیمت
کابل زمینی خراسان 1×16 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×35 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×70 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×120 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×185 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×300 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 2×1.5 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 2×4 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 2×10 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×1.5 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×4 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×10 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×25 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×25+16 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×50+25 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×95+50 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×150+70 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×240+120 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 4×1.5 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 4×4 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 4×10 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 4×25 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 5×2.5 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 5×6 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 5×16 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 5×35 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×25 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×50 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×95 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×150 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 1×240 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 2×2.5 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 2×6 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 2×16 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×2.5 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×6 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×16 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×35 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×35+16 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×70+35 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×120+70 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 3×185+95 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 4×2.5 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 4×6 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 4×16 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 5×1.5 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 5×4 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 5×10 تماس بگیرید
کابل زمینی خراسان 5×25 تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی
نوع محصول قیمت
کابل مخابراتی هوایی خراسان 2x2x0.6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی خراسان 6x2x0.6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی خراسان 4.5C-2V تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی خراسان 4x2x0.6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی خراسان 10x2x0.6 تماس بگیرید

اطلاع از قیمت روز و یا ثبت سفارش

09122985308

electricy.ir

سیم و کابل افشارنژاد

فعالان حوزه برق ساختمانی بدون تردید با سیم و کابل خراسان افشارنژاد آشنایی دارند. شرکتی که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیم و کابل در ایران است و بیش از پنجاه سال تجربه موفق در این زمینه دارد.

علاوه بر کیفیت بالا و دوام مناسب محصولات خراسان افشارنژاد، یکی از مواردی که موجب اعتبار این برند شده، قیمت مناسب انواع سیم و کابل افشارنژاد است.

کافی است لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد را مشاهده کنید تا خودتان به این نکته پی ببرید. قیمت کابل خراسان افشارنژاد به صورت لحظه ای توسط شرکت الکتریکی یکی از معتبرترین فروشگاه‌های سیم و کابل برق به روزرسانی می شود.

قیمت کابل افشارنژاد

لیست قیمت کابل خراسان شامل جدیدترین قیمت‌ فروش سیم و کابل افشارنژاد است که با توجه به نوسانات زیاد قیمت مس در بازار جهانی دائماً در حال تغییر است.

نمایندگان و فروشندگان سیم و کابل خراسان یک لیست قیمت پایه از شرکت دریافت می‌کنند و با توجه به وضعیت قیمت مس در بازار، درصدی را بر روی قیمت اصلی اضافه می‌کنند.

نکته: قیمت سیم و کابل در لیست قیمت افشار نژاد بر اساس متر هستند.

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

خرید سیم و کابل خراسان

ما در فروشگاه الکتریکی آنلاین کلیه محصولات اورجینال و اصلی شرکت سیم و کابل افشارنژاد را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت عرضه می‌کنیم.

ارائه مشاوره تخصصی در جهت انتخاب بهترین محصول، ارسال سریع، امکان خرید کابل خراسان به صورت خرد و عمده و همچنین ارائه نازل‌ترین قیمت‌ها را از کارشناسان ما در الکتریکی آنلاین بخواهید.

ما امکان استعلام قیمت کابل خراسان را به شکل تلفنی هم فراهم کرده‌ایم. کافی است با ما تماس بگیرید تا ضمن اطلاع از قیمت‌ها، بهترین انتخاب را انجام دهید. شماره‌های تماس: ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ و ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲

محصولات فروشگاه الکتریکی

سیم و کابل لینکو
سیم و کابل خراسان

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

سیم و کابل خراسان افشارنژاد

اعتبار محصولات خراسان افشارنژاد یک شبه بدست نیامده‌اند و حاصل سال‌ها تجربه در تولید انواع سیم و کابل و کسب رضایت مشتریان است.

در همین رابطه قابل ذکر است که بگوییم مهم‌ترین مشخصه‌ای که کیفیت سیم و کابل را تعیین می‌کند، حداکثر مقاومت بالای جریان هدایت شونده است. خوشبختانه سیم و کابل‌های خراسان افشارنژاد در برابر نوسانات جریان برق بسیار مقاوم عمل می‌کند و استانداردهای بالایی دارد.

استفاده از مس در سیم و کابل افشارنژاد خراسان موجب شده انتقال جریان الکتریکی به بهترین شکل برقرار شود که کیفیت محصول را دوچندان می‌کند.

همچنین بد نیست اشاره کنیم که شرکت خراسان افشار نژاد مجهز به آزمایشگاه‌های آکرودیته است که در آن‌ها از دستگاه‌های مختلف تست آزمون سیم و کابل استفاده می‌شود.

با استفاده از این دستگاه‌ها می‌توان آزمون‌های الکتریکی، مکانیکی و غیر الکتریکی را انجام داد و کیفیت محصولات تولیدی را افزایش داد.

فعالان عرصه ساختمانی و صنعتی به خوبی اطلاع دارند که سیم و کابل افشارنژاد خراسان نه تنها کیفیت بالایی دارد، بلکه مقرون بصرفه بوده و لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد نسبت به مزایایی که ارائه می‌دهد و کیفیتی که دارد، کاملا ارزشمند است.

انواع سیم و کابل خراسان افشار نژاد

شرکت خراسان افشارنژاد در تولید محصولات خود از به‌روزترین تجهیزات استفاده می‌کند و همین عامل باعث شده که تنوع اقلام تولیدی آن بسیار بالا رود. در زیر نگاهی انداخته‌ایم به برخی از این محصولات:

کابل کنترل خراسان

این کابل در جهت اتصال و کنترل در تسمه نقاله‌ها، ماشین‌ها، صنایع ابزارآلات ماشین‌ها، تجهیزات الکترونیکی و خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. کابل کنترل مخصوص محیط‌های داخلی ساختمان است.

کابل مسلح خراسان

روی کابل مسلح روکش آمور قرار می‌گیرد که مقاومت آن را بیشتر می‌کند و جلوی ایجاد حادثه توسط آن را می‌گیرد. این کابل در زیر آب، خاک، داخل کانال‌ها و نیروگاه‌ها و هر جای صنعتی دیگری کاربرد دارد.

کابل شیلد دار خراسان

این کابل که به آن کابل کنترل هم گفته می‌شود، روکش دارد و مقاومت آن بسیار بالاست و همین مسئله باعث شده تقاضا برای خرید آن افزایش یابد. روکش شیلد موجود بر روی این کابل‌ها از نویز و سیگنال جلوگیری می‌کند. به همین خاطر استفاده از کابل شیلددار در سیم کشی‌های تلفن، تلویزیون گیرنده‌های دیجیتال و سایر محصولات صوتی تصویری بسیار رایج است.

کابل تخت خراسان

از این نوع کابل به منظور برقراری جریان برق در وسایل الکتریکی و روشنایی منزل استفاده می‌شود. کابل تخت از جمله پرفروش‌ترین کابل‌ها است و شرکت خراسان افشارنژاد آن را با مقرون بصرفه‌ترین قیمت عرضه می‌کند.

کابل تلفن هوایی خراسان

این کابل به صورت ثابت بر روی دیوار و یا روی زمین نصب شده و برای برقراری ارتباط در سیم‌های تلفن در مخابرات و تاسیسات استفاده می‌شود. علت استفاده از کابل هوایی در تاسیسات مخابراتی، سرعت بالای انتقال اطلاعات توسط آنها است.

کابل تلفن زمینی

این یکی دیگر از کابل‌های تولیدی توسط خراسان افشارنژاد است که در زیر زمین و خارج از ساختمان نصب شده و با استفاده از آن ارتباط در خطوط تلفن برقرار می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه این کابل‌ها به شکل قرقره‌ای و باز ارائه می‌شوند.

سیم‌های مسی تابیده خراسان

این سیم‌ها با لایه‌ای از گرانول پلاستیکی عایق شده‌اند و از دوام بسیار خوبی برخوردارند.

سیم ماشین، کابل‌های زره‌ دار و بدون زره نیز برخی دیگر از تولیدات شرکت خراسان محسوب می‌شوند. همچنین کابل‌های تولیدی خراسان افشارنژاد که با لایه‌ای عایق از Xple پوشانده شده‌اند از دیگر محصولات این شرکت هستند.

اطلاع از قیمت روز و یا ثبت سفارش

09122985308

electricy.ir

فروش سیم و کابل خراسان افشارنژاد

مراکز متعددی سیم و کابل افشارنژاد را بفروش می‌رسانند، اما همه آن‌ها لزوما قیمت یکسانی ندارند. مخصوصا برای کسانی که خرید عمده دارند، پیدا کردن خوش‌قیمت‌ترین مرکز فروش می‌تواند باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها شود.

ما در همین راستا در فروشگاه “آنلاین الکتریکی” سیم و کابل خراسان افشارنژاد را با بهترین قیمت‌ها عرضه می‌کنیم (کم‌تر از سایر مراکز فروش).

جهت استعلام آخرین قیمت سیم و کابل افشارنژاد خراسان یا قیمت کابل و همچنین قیمت سیم افشار نژاد خراسان به تنهایی و مقایسه آن با سایر فروشگاه‌ها می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ و یا ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲ تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان “آنلاین الکتریکی” راهنمایی‌های لازم را برای شما به عمل آورند.

لیست قیمت افشارنژاد، لیست قیمت سیم افشارنژاد، لیست قیمت افشارنژاد خراسان، قیمت سیم و کابل افشار نژاد، لیست قیمت افشار نژاد خراسان، لیست قیمت کابل افشارنژاد، لیست قیمت کابل خراسان افشارنژاد، لیست قیمت کابل افشارنژاد خراسان، لیست قیمت سیم و کابل افشارنژاد خراسان،

8 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed