لیست قیمت سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو را در همین صفحه ببینید و جهت مشاوره، اطلاع از قیمت روز کابل سیمکو و یا ثبت سفارش با ما در تماس باشید.

ما در فروشگاه الکتریکی آنلاین کلیه محصولات اورجینال و اصلی شرکت سیم و کابل سیمکو را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت عرضه می‌کنیم.

قیمت کابل سیمکو (2)

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

قیمت سیم و کابل سیمکو

کابل افشان
شرح کالا قیمت
کابل افشان   2×0/75 تماس بگیرید
کابل افشان   2×1 تماس بگیرید
کابل افشان    2×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان   2×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان    2×4 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    2×6 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  2×10 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  2×16 تماس بگیرید
کابل افشان  3×0/75 تماس بگیرید
کابل افشان  با رشته زرد و سبز   5×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان با رشته زرد و سبز    5×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان با رشته زرد و سبز    5×4 تماس بگیرید
کابل افشان    5×6 ( با رشته زردسبز ) تماس بگیرید
کابل افشان    5×10 ( با رشته زردسبز ) تماس بگیرید
کابل افشان   5×16 ( با رشته زردسبز ) تماس بگیرید
کابل افشان   5×25 ( با رشته زردسبز ) تماس بگیرید
کابل افشان    5×35 ( با رشته زردسبز ) تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×6 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×10 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×16 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×25 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×35 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×50 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×70 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×95 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×120 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×150 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×185 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×240 تماس بگیرید
کابل افشان  NYY ( 0/6/1کیلو ولت )    1×300 تماس بگیرید
کابل افشان    3×1 تماس بگیرید
کابل افشان   3×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان    3×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان    3×4 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×6 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×10 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×16 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×25 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×35 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×50 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×25+16 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×35+16 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×50+25 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×70+35 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  3×95+50 تماس بگیرید
کابل افشان   4×0/75 تماس بگیرید
کابل افشان   4×1 تماس بگیرید
کابل افشان   4×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان   4×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان   4×4 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  4×6 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  4×10 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  4×16 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  4×25 تماس بگیرید
کابل افشان   NYY( 0/6/1کیلو ولت )  4×35 تماس بگیرید
کابل افشان  با رشته زرد و سبز    5×1 تماس بگیرید
سیم افشان
شرح کالا قیمت
سیم افشان     1X1 H05V-K   رنگی تماس بگیرید
سیم افشان    1X1/5H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان     1X2/5H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان    1X4H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان     1x6H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان    1x10H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان     1x16H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان    1x25H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان     1x35H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان     1x50H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان     1x70H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان    1x95H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان    1x120H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان    1x150H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان     1x185H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان     1x240H07V-K رنگی تماس بگیرید
سیم افشان    1x300H07V-K رنگی تماس بگیرید
کابل تلفنی
شرح کالا قیمت
کابل تلفنی           2×2×0/6J-Y(ST)Y تماس بگیرید
کابل تلفنی           4×2×0/6J-Y(ST)Y تماس بگیرید
کابل تلفنی           6×2×0/6J-Y(ST)Y تماس بگیرید
کابل تلفنی          10×2×0/6J-Y(ST)Y تماس بگیرید
کابل تلفنی          20×2×0/6J-Y(ST)Y تماس بگیرید
کابل تلفنی          2×2×0/60A-2Y(ST)2Y تماس بگیرید
کابل تلفنی           4×2×0/60A-2Y(ST)2Y تماس بگیرید
کابل تلفنی          6×2×0/60A-2Y(ST)2Y تماس بگیرید
کابل تلفنی           10×2×0/60A-2Y(ST)2Y تماس بگیرید
کابل تلفنی           20×2×0/60A-2Y(ST)2Y تماس بگیرید
کابل کواکسیال  سفید  4/5C-2V تماس بگیرید
کابل
شرح کالا قیمت
2×1/5 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
2×1/5 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
2×2/5 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
2×2/5 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
2×4 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
4×4 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
4×6 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
4×6 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
4×10 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
4×10 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
4×16 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
4×25 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
4×35 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
5×1/5 NYY-J (  RE  ) کابل تماس بگیرید
5×1/5 NYY-J ( RM  ) کابل تماس بگیرید
5×2/5 NYY-J (  RE  ) کابل تماس بگیرید
5×2/5 NYY-J ( RM  ) کابل تماس بگیرید
5×4 NYY-J (  RE  ) کابل تماس بگیرید
5×4 NYY-J ( RM  ) کابل تماس بگیرید
5×6 NYY-J (  RE  ) کابل تماس بگیرید
5×6 NYY-J ( RM  ) کابل تماس بگیرید
5×10 NYY-J (  RE  ) کابل تماس بگیرید
5×10 NYY-J ( RM  ) کابل تماس بگیرید
5×16 NYY-J ( RM  ) کابل تماس بگیرید
5×25 NYY-J ( RM  ) کابل تماس بگیرید
5×35 NYY-J ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×10 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×16 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×25 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×35 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×50 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
2×4 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
2×6 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
2×6 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
2×10 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
2×10 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
2×16 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
2×25 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
2×35 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×1/5 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
3×1/5 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×2/5 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
3×2/5 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×4 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
3×4 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×6 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
3×6 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×10 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
3×10 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×16 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×25 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×35 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
4×1/5 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
4×1/5 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
4×2/5 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
4×2/5 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
4×4 NYY (  RE  ) کابل تماس بگیرید
1×70 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×95 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×120 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×150 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×185 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×240 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×300 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×400 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
1×500 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×25+16 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×35+16 NYY ( RM  ) کابل تماس بگیرید
3×50+25 NYY ( SM/RM ) کابل تماس بگیرید
3×70+35 NYY ( SM/RM ) کابل تماس بگیرید
3×95+50 NYY ( SM  ) کابل تماس بگیرید
3×120+70 NYY ( SM  ) کابل تماس بگیرید
3×150+70 NYY ( SM  ) کابل تماس بگیرید
3×185+95 NYY ( SM  ) کابل تماس بگیرید
3×240+120 NYY ( SM  ) کابل تماس بگیرید
3×300+150 NYY ( SM  ) کابل تماس بگیرید
سیم ارت
شرح کالا قیمت
سیم      (RM) 1×6 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم      (RM) 1×10 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم     (RM)  1×16 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم     (RM)  1×25 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم      (RM) 1×35 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم      (RM) 1×50 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم      (RM) 1×70 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم     (RM) 1×95 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم      (RM) 1×120 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم     (RM)  1×150 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم     (RM)  1×185 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم     (RM)  1×240 ارت زرد و سبز تماس بگیرید
سیم      (RM) 1×300 ارت زرد و سبز تماس بگیرید

اطلاع از قیمت روز و یا ثبت سفارش

09122985308

electricy.ir

سیم و کابل سیمکو

شرکت سیم و کابل سیمکو یکی از پیشگامان تولید سیم و کابل در ایران است که از سال ۱۳۴۷ فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرکت سیم و کابل سیمکو در سال ۱۳۴۷ توسط دو تن از پیشگامان صنعت سیم و کابل ایران، مرحوم میر اسماعيل قائدان و مرحوم محمود حاجي جعفري، در تهران تأسیس شد. این شرکت در ابتدا با تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۵۴ به رشت منتقل شد.

در سال ۱۳۷۲، سیمکو با هدف توسعه محصولات و پاسخگویی به نیازهای روزافزون بازار، اقدام به تولید کابل‌های فشار متوسط و فشار قوی کرد. این شرکت در سال ۱۳۷۶ برای اولین بار در ایران، کابل ۲۰ کیلوولت را با استفاده از فناوری گاز ازت تولید کرد.

در سال‌های بعد، سیمکو با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات مدرن، به تولید انواع سیم و کابل‌های فشار قوی تا سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت پرداخت.

سیمکو در حال حاضر یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان سیم و کابل در ایران است. این شرکت با تولید محصولاتی با کیفیت و ایمنی بالا، توانسته است جایگاه خود را در بازار ایران و جهان تثبیت کند.

قیمت کابل سیمکو

قیمت سیم و کابل سیمکو به موارد مختلفی مانند نوع کابل، تعداد رشته، سطح مقطع، ضخامت کابل، متراژ و مواردی از این دست بستگی دارد. اما با توجه به نوسانات بازار مواد اولیه و نرخ ارز، قیمت‌ها به صورت روزانه تغییر می‌کنند.

برای کسب آخرین لیست قیمت سیم و کابل سیمکو می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ یا ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲ تماس حاصل فرمایید. کارشناسان الکتریکی آنلاین آپدیت‌ترین قیمت سیم و کابل سیمکو را به شما ارائه می‌کنند.

تعرفه‌های الکتریکی آنلاین بصرفه‌تر از دیگر مراکز عرضه سیم و کابل سیمکو است. شما می‌توانید قیمت‌های ما را با دیگر مجموعه‌ها مقایسه کنید و بعد با خیال راحت سفارشتان را نهایی کنید.

خرید سیم و کابل سیمکو

یکی از راه‌های راحت و سریع برای خرید سیم و کابل سیمکو، خرید از فروشگاه‌های آنلاین مانند الکتریکی آنلاین است. این فروشگاه‌ها طیف گسترده‌ای از محصولات سیم و کابل سیمکو را با قیمت مناسب عرضه می‌کنند.

برای خرید سیم و کابل سیمکو از الکتریکی آنلاین، می‌توانید به سایت این فروشگاه مراجعه کرده و محصولات مورد نظر خود را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید.

محصولات فروشگاه الکتریکی

لیست قیمت سیم و کابل یاقوت
سیم و کابل لینکو
سیم و کابل خراسان

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

مشخصات فنی سیم و کابل سیمکو

مشخصات فنی سیم و کابل سیمکو به شرح زیر است:

جنس هادی: سیم و کابل سیمکو از هادی مس یا آلومینیوم ساخته می‌شوند. هادی مس دارای رسانایی الکتریکی بالاتری نسبت به آلومینیوم است، اما آلومینیوم سبک‌تر و ارزان تر است.

نوع هادی: سیم و کابل سیمکو در انواع هادی افشان، هادی نیمه افشان و هادی تک لا تولید می‌شوند. هادی افشان انعطاف پذیرتر از هادی نیمه افشان و هادی تک لا است.

عایق و روکش: سیم و کابل سیمکو با انواع عایق‌ها و روکش‌های PVC، XLPE، EPR و LSZH تولید می‌شوند. عایق PVC ارزان‌ترین و رایج‌ترین نوع عایق است. عایق XLPE دارای مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به PVC است.

عایق و روکش EPR دارای مقاومت حرارتی و مکانیکی بالاتری نسبت به PVC است. عایق LSZH دارای خواص ضد حریق است.

درجه حرارت کارکرد: سیم و کابل سیمکو در دماهای مختلفی از -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۷۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده هستند.

انواع سیم و کابل سیمکو

سیم و کابل سیمکو یکی از برندهای معتبر ایرانی در زمینه تولید سیم و کابل است که محصولات خود را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید می کند. این شرکت انواع مختلفی از سیم و کابل را با کاربری های متفاوت تولید می کند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

کابل‌ قدرت سیمکو

کابل‌های قدرت سیمکو برای انتقال انرژی الکتریکی در ولتاژهای مختلف طراحی شده اند. این کابل‌ها در انواع فشار ضعیف، متوسط، قوی و فوق قوی تولید می شوند.

کابل‌های فشار ضعیف سیمکو برای استفاده در ساختمان‌ها و کاربردهای خانگی مناسب هستند. کابل‌های فشار متوسط و قوی سیمکو برای استفاده در صنایع و کاربردهای تجاری و صنعتی مناسب هستند.

کابل‌های فوق قوی سیمکو برای استفاده در شبکه های برق فشار قوی مناسب هستند.

کابل‌های کنترل و ابزار دقیق سیمکو

کابل‌های کنترل و ابزار دقیق سیمکو برای انتقال سیگنال‌های کنترل و ابزار دقیق در صنایع و کاربردهای تجاری و صنعتی مناسب هستند. این کابل‌ها در انواع تک رشته ای، چند رشته ای و افشان تولید می شوند.

کابل‌های هوایی و خودنگهدار سیمکو

کابل‌های هوایی و خودنگهدار سیمکو برای انتقال انرژی الکتریکی در فضاهای باز طراحی شده اند. این کابل‌ها دارای روکش پی وی سی یا پلی اتیلن هستند و در انواع فشار ضعیف و متوسط تولید می شوند.

کابل‌های مخابرات و کواکسیال سیمکو

کابل‌های مخابرات و کواکسیال سیمکو برای انتقال داده ها و سیگنال‌های صوتی و تصویری در صنایع و کاربردهای تجاری و صنعتی مناسب هستند. این کابل‌ها در انواع تک رشته ای، چند رشته ای و افشان تولید می شوند.

کابل‌های قابل انعطاف سیمکو

کابل‌های قابل انعطاف سیمکو برای استفاده در کاربردهایی که نیاز به انعطاف پذیری بالایی دارند مناسب هستند. این کابل‌ها در انواع تک رشته ای، چند رشته ای و افشان تولید می شوند.

سیم‌ها

سیم‌های سیمکو برای استفاده در کاربردهایی که نیاز به انعطاف پذیری و قابلیت حمل بالایی دارند مناسب هستند. این سیم‌ها در انواع تک رشته ای، چند رشته ای و افشان تولید می شوند.

اطلاع از قیمت روز و یا ثبت سفارش

09122985308

electricy.ir

سخن‌نهایی

شرکت سیمکو یکی از معتبرترین و باکیفیت‌ترین برندهای سیم و کابل در ایران است. این شرکت با استفاده از مواد اولیه مرغوب و فناوری‌های پیشرفته، محصولاتی با کیفیت و ایمنی بالا تولید می‌کند.

سیم و کابل سیمکو در انواع مختلف و با کاربردهای متنوع در دسترس است و می‌تواند پاسخگوی نیازهای مختلف کاربران باشد.

لیست قیمت سیمکو،

2 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed