سیم و کابل لینکو

لیست قیمت سیم و کابل لینکو را در همین صفحه ببینید و جهت مشاوره، اطلاع از قیمت روز کابل لینکو و یا ثبت سفارش با ما در تماس باشید.

ما در فروشگاه الکتریکی آنلاین کلیه محصولات اورجینال و اصلی شرکت سیم و کابل لینکو را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت عرضه می‌کنیم.

قیمت کابل لینکو

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

لیست قیمت سیم و کابل لینکو

کابل کیسه ای
نوع محصول قیمت
کابل کیسه‌ای البرز 2×0.5 تماس بگیرید
کابل کیسه‌ای البرز 2×1 تماس بگیرید
کابل کیسه‌ای البرز 2×2.5 تماس بگیرید
کابل کیسه‌ای البرز 2×0.75 تماس بگیرید
کابل کیسه‌ای البرز 2×1.5 تماس بگیرید
سیم مفتول
نوع محصول قیمت
سیم مفتول البرز 1×0.5 تماس بگیرید
سیم مفتول البرز 1×1 تماس بگیرید
سیم مفتول البرز 1×2.5 تماس بگیرید
سیم مفتول البرز 1×6 تماس بگیرید
سیم مفتول البرز 1×16 تماس بگیرید
سیم مفتول البرز 1×0.75 تماس بگیرید
سیم مفتول البرز 1×1.5 تماس بگیرید
سیم مفتول البرز 1×4 تماس بگیرید
سیم مفتول البرز 1×10 تماس بگیرید
سیم نایلونی
نوع محصول قیمت
سیم نایلونی البرز 2×0.5 تماس بگیرید
سیم نایلونی البرز 2×1 تماس بگیرید
سیم نایلونی البرز 2×2.5 تماس بگیرید
سیم نایلونی البرز 2×0.75 تماس بگیرید
سیم نایلونی البرز 2×1.5 تماس بگیرید
کابل نسوز
نوع محصول قیمت
کابل هوشمند (knx) تماس بگیرید
کابل نسوز ( هالوژن فری) 1.5*3 تماس بگیرید
کابل نسوز ( هالوژن فری) 2.5*2 تماس بگیرید
کابل نسوز ( هالوژن فری) 2.5*3 تماس بگیرید
کابل هوشمند
نوع محصول قیمت
کابل هوشمند (knx) تماس بگیرید
کابل تخت
نوع محصول قیمت
کابل تخت 16*3 تماس بگیرید
کابل تلفن
نوع محصول قیمت
کابل تلفنی 2 زوجی (مسی 0.6) تماس بگیرید
کابل تلفنی 6 زوجی (مسی 0.6) تماس بگیرید
کابل تلفنی 4 زوجی (مسی 0.6) تماس بگیرید
کابل تلفنی 10 زوجی (مسی 0.6) تماس بگیرید
کابل آلومینیوم
نوع محصول قیمت
کابل آلومینیوم البرز 1×16 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×35 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 2×25 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×70 تماس بگیرید
کابل آلمینیوم البرز 3×50+25 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×120 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×185 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×300 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 2×10 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 4×10 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 3×25+16 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×25 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×50 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×95 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×150 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 1×240 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 2×16 تماس بگیرید
کابل آلومینیوم البرز 4×16 تماس بگیرید
کابل آلمینیوم البرز 3×35+16 تماس بگیرید
کابل RG59 ساده
نوع محصول قیمت
کابل RG59 ساده البرز تماس بگیرید
کابل RG59 ترکیبی البرز تماس بگیرید
کابل افشان
نوع محصول قیمت
کابل افشان البرز 2×0.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 2×1 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 2×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 2×6 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×0.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×0.75 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×10 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×25 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×50 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×95 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×35+16 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×70+35 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 1×120 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 0.75*4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4×1 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4X2.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4X6 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4X16 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4X35 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 5X2.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 5X6 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 5X16 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 5X35 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 2×0.75 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 2×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 2×4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 2×10 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×1 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×2.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×6 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×16 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×35 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×70 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×25+16 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 3×50+25 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 1×95 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4×0.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4×1.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4X4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4X10 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 4X25 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 5X1.5 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 5X4 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 5X10 تماس بگیرید
کابل افشان البرز 5X25 تماس بگیرید
سیم افشان ارت
نوع محصول قیمت
سیم افشان ارت البرز 1×1.5 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×4 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×10 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×25 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×50 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×95 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×2.5 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×6 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×16 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×35 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×70 تماس بگیرید
سیم افشان ارت البرز 1×120 تماس بگیرید
کابل سازمانی
نوع محصول قیمت
کابل سازمانی البرز 1×6+6 تماس بگیرید
کابل سازمانی البرز 3×6+6 تماس بگیرید
کابل سازمانی البرز 1×10+10 تماس بگیرید
کابل سازمانی البرز 3×10+10 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY
نوع محصول قیمت
کابل مفتول NYY البرز 1×16 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×35 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×70 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3×1.5 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3×4 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×120 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3X70+35 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 4×1.5 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×185 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×300 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 2×2.5 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 2X6 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3X6 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3X25+16 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3X50+25 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 4X2.5 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 4×10 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 5×6 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 5×16 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×25 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×50 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×95 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3×2.5 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×150 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3X95+50 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 1×240 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 2×1.5 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 2X4 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 2X10 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3X10 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 3X35+16 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 4X4 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 4×6 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 4×16 تماس بگیرید
کابل مفتول NYY البرز 5×10 تماس بگیرید
سیم افشان
نوع محصول قیمت
کابل هوشمند (knx) تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×1 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×2.5 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×6 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×16 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×35 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×70 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×120 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×0.75 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×1.5 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×4 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×10 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×25 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×50 تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1×95 تماس بگیرید
کابل مفتول کولری
نوع محصول قیمت
کابل مفتول کولری البرز 4×1 تماس بگیرید
کابل مفتول کولری البرز 5×1 تماس بگیرید
کابل مفتول کولری البرز 4×1.5 تماس بگیرید
کابل مفتول کولری البرز 5×1.5 تماس بگیرید
کابل کواکسیال
نوع محصول قیمت
کابل کواکسیال البرز 4.5C 2V تماس بگیرید
کابل شیلددار
نوع محصول قیمت
کابل شیلددار البرز 2×1 تماس بگیرید
کابل شیلددار البرز 2×2.5 تماس بگیرید
کابل شیلدار 2.5*3 تماس بگیرید
کابل شیلددار البرز 2.5*3 تماس بگیرید
کابل شیلددار البرز 2×1.5 تماس بگیرید
کابل شیلددار البرز 3×1.5 تماس بگیرید
کابل شیلدار 1.5*4 تماس بگیرید
کابل شیلددار البرز 4×1.5 تماس بگیرید

اطلاع از قیمت روز و یا ثبت سفارش

09122985308

electricy.ir

سیم و کابل البرز الکتریک نور

سیم و کابل البرز الکتریک نور که با نام تجاری کابل لینکو شناخته می‌شود، از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده و در طی این زمان کوتاه که به دو دهه هم نمی‌رسد، از نظر فروش محصولات در حد و اندازه‌های شرکت‌های قدیمی‌تر این بازار رشد کرده است.

کیفیت بالای محصولات، قیمت بسیار مناسب و تنوع سیم و کابل تولیدی توسط این شرکت که به بیش از ۱۸۰ نمونه می‌رسد، مهم‌ترین دلایل پیشرفت شرکت لینکو هستند.

شرکت سیم و کابل البرز لینکو در حال حاضر با دارا بودن کارخانه‌ای به وسعت ۴۰۰۰۰ متر مربع واقع در استان تهران و با بهره‌مندی از پرسنل مجرب و آموزش دیده و ضمن برخورداری از دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز، ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن محصول دارد که علاوه بر پوشش بخشی از نیاز داخلی، قسمتی از صادرات کالای برق را به خارج از کشور شامل می‌شود.

قیمت سیم و کابل البرز لینکو

تنوع بالای محصولات شرکت کابل البرز لینکو باعث شده است که قیمت سیم و کابل البرز لینکو بسته به مرکز فروش این محصولات، با تفاوت قیمت بالایی (با توجه به مشخصات هر کالا مانند قطر سطح مقطع، جنس روکش و …) به بازار عرضه شود.

بر همین اساس توصیه می شود ضمن مشاهده منوی محصولات و همچنین مشاوره با کارشناسان فروش، قبل از خرید سیم و کابل البرز دانش بیشتری در مورد مشخصات هر یک از این محصولات و قیمت آن‌ها کسب کنید.

ما در مجموعه الکتریکی آنلاین در همین راستا برای رفاه حال مشتریان، امکان اعلام آخرین قیمت سیم و کابل البرز لینکو را به صورت تلفنی فراهم کرده‌ایم. به همین منظور می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ و یا ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲ برای دریافت مشاوره انتخاب بهترین سیم و کابل و همچنین ثبت سفارش تماس حاصل فرمایید.

خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)

از آن جایی که تقاضا برای خرید کابل البرز الکتریک نور لینکو بالاست، بعضی سودجویان محصولات تقلبی را به اسم این شرکت و به عنوان محصول اصلی به بازار عرضه می‌کنند. به همین جهت لازم است که خرید خود را از محلی معتبر انجام دهید تا نسبت به کیفیت و قیمت سیم و کابل خریداری شده اطمینان داشته باشید.

ما در فروشگاه الکتریکی آنلاین کلیه محصولات اورجینال و اصلی شرکت سیم و کابل لینکو را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت عرضه می‌کنیم.

ارائه مشاوره تخصصی در جهت انتخاب بهترین محصول، ارسال سریع، امکان خرید به صورت خرد و عمده و همچنین ارائه نازل‌ترین قیمت‌ها را از کارشناسان ما در الکتریکی آنلاین بخواهید.

ما امکان استعلام قیمت سیم و کابل البرز لینکو را به شکل تلفنی هم فراهم کرده‌ایم. کافی است با ما تماس بگیرید تا ضمن اطلاع از قیمت‌ها، بهترین انتخاب را انجام دهید. شماره‌های تماس: ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ و ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲

محصولات فروشگاه الکتریکی

سیم و کابل خراسان
سیم و کابل لینکو

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

خرید عمده سیم و کابل البرز لینکو

خرید عمده سیم و کابل البرز لینکو از مجموعه الکتریکی آنلاین می‌تواند شامل درصدی تخفیف هم شود. البته با توجه به آنکه سفارش هر مشتری متفاوت از مشتری دیگر است، نمی‌توان از قبل رقم دقیق تخفیف را مشخص کرد.

در همین راستا برای اطلاع از تخفیفی که به خرید عمده سیم و کابل لینکو تعلق می‌گیرد، لطفا لیست موارد مورد نیاز خود را از طریق شماره تماسی که ذکر کردیم برای ما ارسال نمایید تا درصد تخفیف را محاسبه کرده و به شما ارائه دهیم.

گواهینامه‌ها و استانداردهای شرکت البرز الکتریک نور

شرکت البرز لینکو از حیث دریافت گواهینامه‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید سیم و کابل، دست کاملا پری دارد. محصولات این شرکت در آزمایشگاه‌های پیشرفته با به‌روزترین تجهیزات تولید می‌شوند. در ادامه مهم‌‌ترین گواهینامه‌های البرز الکتریک لینکو را آورده‌ایم:

گواهینامه استاندارد ملی ایران ،اخذ تائید از شرکت توانیر، اخذ تائیدیه های برق منطقه ای اکثر استان های کشور، تائیدیه پژوهشگاه نیرو، پروانه نظام مهندسی ساختمان، عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی تولید کنندگان سیم و کابل ایران، عضویت انجمن کیفیت ایران، اخذ گواهینامه بین المللی آکسفورد سرت و همچنین اخذ گواهینامه استاندارد اتحادیه اروپا

لینکو

کابل لینکو فعالیت خود را با تولید سیم‌های افشان یا انعطاف‌پذیر آغاز کرد، اما با توجه به استقبال زیاد بازار از این محصول اولیه‌اش، تولیدات خود را گسترش داده و هم اکنون بیش از ۱۸۰ کالای متنوع را در حوزه صنایع سیم و کابل برق ساختمانی، صنعتی و تجاری تولید می‌کند.

مهم‌ترین انواع سیم و کابل البرز لینکو عبارتند از:

 • کابل‌های افشان لینکو
 • کابل‌های مفتولی لینکو
 • کابل‌های مفتولی NYY لینکو
 • کابل‌های کواکسیال لینکو
 • کابل‌های ترکیبی CCTV
 • کابل‌های مخابراتی لینکو
 • کابل‌های زوجی لینکو
 • کابل‌های شیلد دار لینکو
 • کابل‌های سازمانیNYCY لینکو
 • کابل‌های جوش لینکو
 • کابل‌های مقاوم در برابر آتش

کابل‌های کیسه‌ای لینکو، کابل‌های کولری لینکو، کابل‌های کنترل لینکو، سیم‌های افشان لینکو، سیم‌های مفتولی لینکو، سیم‌های خودرویی لینکو، سیم‌های بند تخت لینکو (سیم های نایلون) و سیم‌های سخت هوایی لینکو نیز از جمله مهمترین کابل لینکو به حساب می‌آیند.

خرید اینترنتی سیم و کابل البرز لینکو

خرید اینترنتی هم باعث صرفه‌جویی در وقت خریدار می‌شود، هم ممکن است شامل تخفیفات مختلفی شود و هم زحمت و دردسر کم‌تری دارد. مخصوصا اگر این محصولات را از مراکز معتبر خریداری نمایید، می‌توانید از مشاوره‌های رایگان پیش از خرید بهره‌مند شوید.

ما در مجموعه الکتریکی آنلاین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)، آماده‌ایم تا سفارشات مشتریان را به هر نقطه از کشور ارسال کنیم. فروش محصولات اورجینال، قیمت مقرون بصرفه به همراه ارائه مشاوره‌های تخصصی پیش از خرید، از جمله مزایای خرید از الکتریکی آنلاین هستند.

برای برقراری ارتباط با کارشناسان ما و ثبت سفارش، کافی است با شماره ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ و یا ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲ تماس حاصل فرمایید و سیم و کابل درخواستی خود را در محل دلخواهتان تحویل بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed