سیم و کابل همدان

لیست قیمت سیم و کابل همدان را در همین صفحه ببینید و جهت مشاوره، اطلاع از قیمت روز کابل همدان و یا ثبت سفارش با ما در تماس باشید.

ما در فروشگاه الکتریکی آنلاین کلیه محصولات اورجینال و اصلی شرکت سیم و کابل همدان را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت عرضه می‌کنیم.

سیم و کابل همدان

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

لیست قیمت سیم و کابل همدان

سیم افشان
نام محصول سایز محصول قیمت
سیم افشان 0/75 تماس بگیرید
سیم افشان 1 تماس بگیرید
سیم افشان 1/5. تماس بگیرید
سیم افشان 2/5. تماس بگیرید
سیم افشان 4 تماس بگیرید
سیم افشان 6 تماس بگیرید
سیم افشان 10 تماس بگیرید
سیم افشان 16 تماس بگیرید
سیم افشان 25 تماس بگیرید
سیم افشان 35 تماس بگیرید
سیم افشان 50 تماس بگیرید
سیم افشان 70 تماس بگیرید
سیم افشان 95 تماس بگیرید
سیم افشان 120 تماس بگیرید
سیم افشان 150 تماس بگیرید
کابل افشان
نام محصول سایز محصول قیمت
سیم آنتن al 4/5 c2v تماس بگیرید
سیم آنتن رنگی 4/5 c2v تماس بگیرید
کابل افشان 2×0/75 تماس بگیرید
کابل افشان 2×1 تماس بگیرید
کابل افشان 2×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 2×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان 2×4 تماس بگیرید
کابل افشان 2×6 تماس بگیرید
کابل افشان 3×1 تماس بگیرید
کابل افشان 3×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 3×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان 3×4 تماس بگیرید
کابل افشان 3×6 تماس بگیرید
کابل افشان 3×10 تماس بگیرید
کابل افشان 3×16 تماس بگیرید
کابل افشان 3×25 تماس بگیرید
کابل افشان 3×35 تماس بگیرید
کابل افشان 3×50 تماس بگیرید
کابل افشان 3×70 تماس بگیرید
کابل افشان 3×25+16 تماس بگیرید
کابل افشان 3×35+16 تماس بگیرید
کابل افشان 3×50+25 تماس بگیرید
کابل افشان 3×70+35 تماس بگیرید
کابل افشان 3×95+50 تماس بگیرید
کابل افشان 3×120+70 تماس بگیرید
کابل افشان cat6 utp تماس بگیرید
کابل خشک
نام محصول سایز محصول قیمت
کابل خشک تک لا 1 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک هفت لا 1 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 16 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 25 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 35 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 50 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 70 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 95 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 120 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 150 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 185 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 240 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 300 تماس بگیرید
کابل خشک 1 x 400 تماس بگیرید
کابل خشک 2 x 1/5 تماس بگیرید
کابل خشک 2 x 2/5 تماس بگیرید
کابل خشک 2 x 4 تماس بگیرید
کابل خشک 2 x 6 تماس بگیرید
کابل خشک 2 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک 2 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک تک لا 2 x 16 تماس بگیرید
کابل خشک هفت لا 2 x 25 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 1/5 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 2/5 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 4 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 6 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک تک لا 3 x 16 تماس بگیرید
کابل خشک هفت لا 3 x 25 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 35 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 50 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 70 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 25 + 16 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 35 + 16 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 50 + 25 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 70 + 35 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 95 + 50 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 120 + 70 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 150 + 70 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 185 + 95 تماس بگیرید
کابل خشک 3 x 240 + 120 تماس بگیرید
کابل خشک 4 x 1/5 تماس بگیرید
کابل خشک 4 x 2/5 تماس بگیرید
کابل خشک 4 x 4 تماس بگیرید
کابل خشک 4 x 6 تماس بگیرید
کابل افشان
نام محصول سایز محصول قیمت
کابل افشان 4×1 تماس بگیرید
کابل افشان 4×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 4×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان 4×4 تماس بگیرید
کابل افشان 4×6 تماس بگیرید
کابل افشان 4×10 تماس بگیرید
کابل افشان 4×16 تماس بگیرید
کابل افشان 4×25 تماس بگیرید
کابل افشان 4×35 تماس بگیرید
کابل افشان 5×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 5×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان 5×4 تماس بگیرید
کابل افشان 5×6 تماس بگیرید
کابل افشان 5×10 تماس بگیرید
کابل افشان 5×16 تماس بگیرید
کابل افشان 7×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 7×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان 8×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 10×0/75 تماس بگیرید
کابل افشان 10×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 12×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 12×2/5 تماس بگیرید
کابل افشان 16×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 20×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 24×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 30×1/5 تماس بگیرید
کابل افشان 1×120 تماس بگیرید
کابل افشان 1×150 تماس بگیرید
کابل افشان 1×185 تماس بگیرید
کابل افشان 1×240 تماس بگیرید
کابل افشان 1×300 تماس بگیرید
کابل نسوز 2×1/5 تماس بگیرید
کابل نسوز 3×1/5 تماس بگیرید
کابل شبکه cat6sft تماس بگیرید
کابل مخابراتی
نام محصول سایز محصول قیمت
کابل مخابراتی تلفنی 2 زوج 0/6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی تلفنی 4 زوج 0/6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی تلفنی 6 زوج 0/6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی تلفنی 10 زوج 0/6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی تلفنی 20 زوج 0/6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی تلفنی 30 زوج 0/6 تماس بگیرید
کابل مخابراتی تلفنی 50 زوج 0/6 تماس بگیرید
کابل خشک
نام محصول سایز محصول قیمت
کابل خشک تک لا 4 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک هفت لا 4 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک 4 x 16 تماس بگیرید
کابل خشک 4 x 2 تماس بگیرید
کابل خشک 4 x 120 تماس بگیرید
کابل خشک 5 x 1/5 تماس بگیرید
کابل خشک 5 x 2/5 تماس بگیرید
کابل خشک 5 x 4 تماس بگیرید
کابل خشک 5 x 6 تماس بگیرید
کابل خشک 5 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک 5 x 16 تماس بگیرید
کابل المینیوم
نام محصول سایز محصول قیمت
کابل خشک الومینیوم 1 x 16 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 25 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 35 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 50 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 70 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 95 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 120 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 150 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 185 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 240 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 300 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 3 x 25 + 16 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 3 x 35 + 16 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 3 x 50 + 25 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 3 x 70 + 35 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 3 x 95 + 50 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 3 x 120 + 70 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 3 x 150 + 70 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 1 x 185 + 95 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 2 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 4 x 10 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 4 x 16 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 2 x 16 تماس بگیرید
کابل خشک الومینیوم 2 x 25 تماس بگیرید
کابل شیلدار
نام محصول سایز محصول قیمت
کابل افشان شیلدار 2 x 0/75 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار 2 x 1 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار 2 x 1/5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار 2 x 2/5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار 3 x 0/75 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار 3 x 1/5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار 3 x 2/5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار 4 x 1/5 تماس بگیرید
کابل افشان شیلدار 4 x 2/5 تماس بگیرید

اطلاع از قیمت روز و یا ثبت سفارش

09122985308

electricy.ir

شرکت سیم و کابل همدان

سیم و کابل همدان یکی از پرطرفدارترین برندها در حوزه صنایع برق و ساختمان  است. کابل همدان بیش از هر چیز دیگری، به تولید تخصصی کالاها و کیفیت محصولاتش مشهور است.

شرکت همدان بیش از ۴۰ سال سابقه تولید انواع کابل و سیم را دارد و انواع کابل فشار ضعیف، کابل‌های مخابراتی و … را با مجهزترین دستگاه‌ها تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند.

این شرکت در ابتدای کار خود سالنی حدود ۳۰۰۰ متر مربع را در اختیار داشت ولی اکنون آن را تا حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع گسترش داده و به یکی از معتبرترین مجموعه‌ها در این حوزه تبدیل شده است.

دریافت انواعی گواهی‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین کسب رضایت بالای مشتریان، گواهی بر این مسئله است.

قیمت سیم و کابل همدان

قیمت سیم و کابل همدان به مواردی مثل نوع کابل، تعداد رشته، سطح مقطع، ضخامت کابل، متراژ و مواردی از این دست بستگی دارد.

اما با توجه به آنکه قیمت مس و دیگر مواد اولیه تولیدی سیم و رشته‌های کابل دائما در حال نوسان است، کارخانه و نمایندگی‌های عرضه کننده محصولات سیم و کابل همدان به صورت روزانه قیمت‌های آن محصولات را ارائه می‌کنند.

در همین راستا برای کسب آخرین لیست قیمت سیم و کابل همدان می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ یا ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲ تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان الکتریکی آنلاین قیمت روز کابل همدان را به شما ارائه کنند.

تعرفه‌های الکتریکی آنلاین بصرفه‌تر از دیگر مراکز عرضه سیم و کابل همدان است. شما می‌توانید قیمت‌های ما را با دیگر مجموعه‌ها مقایسه کنید و بعد با خیال راحت سفارشتان را نهایی کنید.

خرید سیم و کابل همدان

برای خرید سیم و کابل همدان (و همچنین سایر برندها) حتما باید دو نکته را مدنظر داشته باشید:

1- اول اینکه خرید خود را از جایی انجام دهید که اعتبار بالایی داشته و محصولات اورجینال شرکت همدان را عرضه کند. قیمت نسبتا پایین محصولات شرکت همدان باعث شده که خیلی از سودجویان محصولات تقلبی را به جای سیم و کابل همدان به مشتری بفروشند. از همین روست که توصیه می‌کنیم خرید خود را از نمایندگی‌ها و مراکز معتبر انجام دهید.

2- دوم هم اینکه خریدتان را از مراکزی انجام دهید که مشاوره خرید کالا را به شما ارائه می‌دهند. به هر حال تنوع برندها و کالاها در بازار سیم و کابل زیاد است و این مهم است که قبل از خرید، از راهنمایی‌هایی یک کارشناس بهره‌مند شوید تا بتوانید بهترین انتخاب را برای کار خود انجام دهید.

ما در همین راستا در مجموعه الکتریکی آنلاین در کنار شماییم و مشاوره دقیق و کارشناسی در رابطه با خرید مناسب‌ترین سیم و کابل را به مشتریان ارائه می‌دهیم.

خرید اینترنتی سیم و کابل همدان نیز از طریق مجموعه الکتریکی آنلاین امکان‌پذیر است. کافی است با شماره 02133110132 و یا 09122985308 تماس بگیرید و ضمن ارائه لیست قیمت سیم و کابل همدان، سفارش خود را ثبت نمایید.

محصولات فروشگاه الکتریکی

سیم و کابل لینکو
سیم و کابل خراسان

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

مشخصات سیم و کابل همدان

  • وزن استانداردی دارند؛
  • در انواع کابل‌های فشار ضعیف و کابل‌های مخابراتی کیفیت ساخت بسیار بالایی دارند؛
  • از فلز مس با درصد خلوص ۹۹.۹ درصد ساخته شده‌اند؛
  • علاوه بر گواهی‌نامه‌های بالا، دارای گواهی‌های ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001 هستند؛
  • در ابعاد و اندازه‌های متنوع عرضه می‌شوند؛
  • نسبت به کیفیتی که دارند، قیمتشان کاملا مقرون بصرفه است.

محصولات سیم و کابل همدان توسط انواع ماشین آلات صنعتی با دقت و کیفیت بسیار بالا تولید می‌شوند و در ساخت آن‌ها کلیه استانداردهای ملی و بین‌المللی رعایت می‌شود.

این شرکت تاکنون ده‌ها گواهی‌نامه معتبر دریافت کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به گواهی‌نامه‌های تائید سلامت آزمایشگاه، انواع پروانه‌های استاندارد اجباری، تائیدیه‌های وزارت نیرو و گواهی‌نامه CE اشاره داشت.

انواع سیم و کابل همدان

انواع سیم و کابل همدان شامل سیم‌های افشان همدان در سایزهای مختلف، انواع کابل مفتولی همدان ، کابل افشان همدان در اندازه‌های مختلف، کابل‌های تلفن همدان ، کابل‌های شیلددار همدان و غیره می‌شود.

در ساخت محصولات همدان از هادی مسی و آلومینیومی بسته به نوع سیم و کابل استفاده می‌شود. همچنین در این کارخانه از گرانول‌های مختلف PVC به عنوان پوشش روی هادی استفاده می‌شود. مهم‌ترین محصولات تولیدی این شرکت را در ادامه آورده‌ایم:

سیم افشان همدان

سیم افشان همدان به دلیل انعطاف پذیری بالایی که دارد، بیشتر در مکان‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیم‌ها در شرکت همدان با سطح مقطع مختلف از ۱×۱ تا ۵۰×۱ میلی‌متر تولید می‌شوند. عایق استفاده شده در سیم‌های افشان همدان از PVC نوع C است.

سیم مفتولی همدان

هادی سیم مفتولی یا سیم خشک مس آنیل شده است. سیم مفتولی نسبت به سیم‌های افشان انعطاف پذیری کم‌تری دارند و به همین خاطر از آن‌ها در تابلوهای برق و جاهایی که نیاز به نصب ثابت باشد استفاده می‌شود. سیم‌های مفتولی در سایزهایی با سطح مقطع‌های ۰٫۵ تا ۴۰۰ میلی‌متر مربع ساخته می‌شوند.

کابل افشان همدان (معمولی و سنگین)

کابل‌های افشان همدان منطعف هستند، هادی آن‌ها با مس آنیل شده است و روی آن را عایق پی وی سی نوع D و روکش پی وی سی نوع ST5 می‌پوشاند.

از این کابل‌ها در محل‌های خشک و نمناک و در زمانی که انعطاف پذیری بالا مورد نظر باشد (مانند تغذیه لوازم برقی متحرک) استفاده می شود. این نوع از کابل دارای سطح مقطع‌های مختلفی از ۱×۲ میلی‌متر به بالا هستند. ولتاژ نامی در کابل افشان نیز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت است.

نوع دیگری از کابل های افشان، کابل قابل انعطاف سنگین است که هادی از جنس مس آنیل شده دارد و روکش آنPVC و عایق پی وی سی نوع A است.

ولتاژ نامی در این نوع از کابل افشان همدان بالاتر از کابل افشان معمولی است. از این محصول در محل‌های خشک و نمناک جهت تغذیه تاسیسات الکتریکی در زمانی که به انعطاف پذیری بالایی نیاز باشد، استفاده می‌شود.

کابل خشک (مفتولی) همدان

کابل مفتولی نسبت به کابل افشان استفاده کم‌تری دارد، اما همچنان در جاهای مختلفی مورد نیاز است. در نظر داشته باشید که در ساختمان داخلی کابل‌های خشک معمولا رشته‌های مسی مفتولی قرار دارد، بنابراین این کابل‌ها در جاهایی که نیاز به نصب ثابت است، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هادی مسی استفاده شده در انواع کابل خشک معمولا مس آنیل شده است که روی آن با عایق PVC پوشانده می‌شود.

کابل تلفن همدان

کابل تلفن خود به انواع مختلف کابل تلفنی تاسیساتی (بدون حفاظ)، کابل تلفنی تاسیساتی (حفاظ دار)، کابل تلفنی زمینی و کابل تلفنی هوایی تقسیم بندی می‌شود.

این کابل‌ها به صورت ۲ تا ۱۰۰ زوج با سطح مقطع ۴/۰ و ۵/۰ و ۶/۰ میلی‌متر ارائه می‌شوند. کابل‌های تلفن همچنین در کارخانه همدان به گونه‌ای تولید می‌شوند که ضد نویز باشند. کابل تلفن در متراژهای ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متری به فروش می‌رسد و رنگ‌های بنفش نارنجی، بنفش آبی، قرمز طوسی و بنفش دارد.

از دیگر کابل‌های تولیدی شرکت همدان می‌توان به کابل قدرت، کابل کنترل، کابل ابزار دقیق، کابل خود نگهدار، کابل های مقاوم در برابر شعله و کابل کواکسیال اشاره کرد. پس از انتخاب سیم و کابل مدنظرتان، برای آنکه قیمت کابل همدان را بگیرید، می‌توانید با کارشناسان الکتریکی آنلاین ارتباط برقرار نمایید.

گواهینامه‌های سیم و کابل همدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed