سیم و کابل سیمیا

لیست قیمت سیم و کابل سیمیا را در همین صفحه ببینید و جهت مشاوره، اطلاع از قیمت روز کابل سیمیا و یا ثبت سفارش با ما در تماس باشید.

ما در فروشگاه الکتریکی آنلاین کلیه محصولات اورجینال و اصلی شرکت سیم و کابل سیمیا را با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت عرضه می‌کنیم.

لیست قیمت سیمیا

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

لیست قیمت سیم و کابل سیمیا

کابل افشان V600/1000
نوع سایز قیمت
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۵۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۷۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۹۵*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۱۲۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۱۵۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۱۸۵*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۴۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۰۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۵۰*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۷۰*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۹۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵*۵ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵*۵ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵+۱۶*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵+۱۶*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۵۰+۲۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۷۰+۳۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۹۵+۵۰*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۱۲۰+۷۰*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V
نوع سایز قیمت
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱.۵*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۲.۵*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۴*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۶*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۰*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۶*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱.۵*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۲.۵*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۴*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۶*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۰*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۶*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱.۵*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۲.۵*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۴*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۶*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۰*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۶*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱.۵*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۲.۵*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۴*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۶*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۰*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۶*۵ تماس بگیرید
کابل افشان تخت
نوع سایز قیمت
کابل افشان تخت ۱.۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۲.۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۴*۴ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۶*۴ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۱۰*۴ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۱۶*۴ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۱.۵*۸ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۲.۵*۸ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۱.۵*۱۲ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۲.۵*۱۲ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۱.۵*۱۶ تماس بگیرید
کابل افشان تخت ۰.۷۵*۲۴ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار
نوع سایز قیمت
کابل افشان شیلد دار ۰.۵*۲ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۰.۷۵*۲ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۱*۲ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۱.۵*۲ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۲.۵*۲ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۰.۵۰*۳ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۰.۷۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۱*۳ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۱.۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۲.۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۰.۵۰*۴ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۰.۷۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۱*۴ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۱.۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان شیلد دار ۲.۵*۴ تماس بگیرید
کابل اعلام حریق قرمز
نوع سایز قیمت
کابل اعلام حریق قرمز ۱.۵*۲ تماس بگیرید
کابل اعلام حریق قرمز ۱.۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان TPE
نوع سایز قیمت
کابل افشان TPE ۲۵*۱ تماس بگیرید
کابل افشان TPE ۳۵*۱ تماس بگیرید
کابل افشان TPE ۵۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان TPE ۷۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان TPE ۹۵*۱ تماس بگیرید
کابل خودنگهدار
نوع سایز قیمت
خودنگهدار ۱۶+۱۶*۱ تماس بگیرید
خودنگهدار ۲۵+۲۵*۱ تماس بگیرید
خودنگهدار ۱۶+۱۶+۱۶*۱ تماس بگیرید
خودنگهدار ۲۵+۲۵+۱۶*۱ تماس بگیرید
خودنگهدار ۲۵+۲۵+۱۶+۱۶*۱ تماس بگیرید
خودنگهدار ۳۵+۳۵+۲۵+۲۵*۳ تماس بگیرید
خودنگهدار ۵۰+۵۰+۲۵+۲۵*۳ تماس بگیرید
خودنگهدار ۷۰+۷۰+۲۵+۲۵*۳ تماس بگیرید
خودنگهدار ۹۵+۹۵+۲۵+۲۵*۳ تماس بگیرید
خودنگهدار ۳۵+۱۶+۵۰*۳ تماس بگیرید
خودنگهدار ۵۰+۱۶+۵۰*۳ تماس بگیرید
خودنگهدار ۷۰+۱۶+۷۰*۳ تماس بگیرید
خودنگهدار ۹۵+۲۵+۷۰*۳ تماس بگیرید
خودنگهدار ۱۲۰+۲۵+۷۰*۳ تماس بگیرید
سیم بند تخت
نوع سایز قیمت
سیم بند تخت ۰.۵*۲ تماس بگیرید
سیم بند تخت ۰.۷۵*۲ تماس بگیرید
سیم بند تخت ۱*۲ تماس بگیرید
سیم بند تخت ۱.۵*۲ تماس بگیرید
سیم بند تخت ۲.۵*۲ تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق KNX سبز
نوع سایز قیمت
کابل ابزار دقیق KNX سبز ۰.۸*۲*۲ تماس بگیرید
کابل ابزار دقیق KNX سبز ۰.۸*۲*۲ تماس بگیرید
سیم رانژ مخابراتی
نوع سایز قیمت
سیم رانژ مخابراتی قطر ۱ , ۱- ۰.۵*۲ تماس بگیرید
سیم رانژ مخابراتی قطر ۱ , ۱- ۰.۶*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد
نوع سایز قیمت
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد ۱۶*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد ۲۵*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد ۳۵*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد ۵۰*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد ۷۰*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد ۹۵*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد ۱۲۰*۱ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل
نوع سایز قیمت
کابل افشان کنترل ۱*۷ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱.۵*۷ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱.۵*۱۰ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱*۱۰ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱*۱۲ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱.۵*۱۲ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱*۱۶ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱.۵*۱۶ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱*۲۰ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱.۵*۲۰ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱*۲۴ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل ۱.۵*۲۴ تماس بگیرید
کابل افشان
نوع سایز قیمت
کابل افشان ۰.۵*۲ تماس بگیرید
کابل افشان ۰.۷۵*۲ تماس بگیرید
کابل افشان ۱*۲ تماس بگیرید
کابل افشان ۱.۵*۲ تماس بگیرید
کابل افشان ۲.۵*۲ تماس بگیرید
کابل افشان ۴*۲ تماس بگیرید
کابل افشان ۶*۲ تماس بگیرید
کابل افشان ۱۰*۲ تماس بگیرید
کابل افشان ۰.۵۰*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۰.۷۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۱*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۱.۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۲.۵*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۴*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۶*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۱۰*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۱۶*۳ تماس بگیرید
کابل افشان ۰.۵۰*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۰.۷۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۱*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۱.۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۲.۵*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۴*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۶*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۱۰*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۱۶*۴ تماس بگیرید
کابل افشان ۱*۵ تماس بگیرید
کابل افشان ۱.۵*۵ تماس بگیرید
کابل افشان ۲.۵*۵ تماس بگیرید
کابل افشان ۴*۵ تماس بگیرید
کابل افشان ۶*۵ تماس بگیرید
کابل افشان ۱۶*۵ تماس بگیرید
کابل افشان ۱۰*۵ تماس بگیرید
کابل شبکه با تست FLUKE
نوع سایز قیمت
کابل شبکه با تست FLUKE CAT 6 – UTP/PVC تماس بگیرید
کابل شبکه با تست FLUKE CAT 6 – UTP/LSZH تماس بگیرید
کابل شبکه با تست FLUKE CAT 6 – SF/UTP-PVC تماس بگیرید
کابل شبکه با تست FLUKE CAT 6 – SF/UTP-LSZH تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار
نوع سایز قیمت
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱*۷ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱.۵*۷ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱*۱۰ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱.۵*۱۰ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱*۱۲ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱.۵*۱۲ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱*۱۶ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱.۵*۱۶ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱*۲۰ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱.۵*۲۰ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱*۲۴ تماس بگیرید
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱.۵*۲۴ تماس بگیرید
کابل ایفونی طوسی
نوع سایز قیمت
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۲ تماس بگیرید
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۴ تماس بگیرید
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۶ تماس بگیرید
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۸ تماس بگیرید
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۱۰ تماس بگیرید
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۱۲ تماس بگیرید
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۲۰ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V
نوع سایز قیمت
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱.۵*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲.۵*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۴*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۶*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۰*۲ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱.۵*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲.۵*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۴*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۶*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۰*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱.۵*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲.۵*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۴*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۶*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۰*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۶*۴ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱.۵*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲.۵*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۴*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۶*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۰*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۶*۵ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۶*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲۵*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۳۵*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۵۰*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۷۰*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۹۵*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۲۰*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۵۰*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۸۵*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲۴۰*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۳۰۰*۱ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲۵+۱۶*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۳۵+۱۶*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۵۰+۲۵*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۷۰+۳۵*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۹۵+۵۰*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۲۰+۷۰*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۵۰+۷۰*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۸۵+۹۵*۳ تماس بگیرید
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲۴۰+۱۲۰*۳ تماس بگیرید
کابل مقاوم در برابر آتش
نوع سایز قیمت
کابل مقاوم در برابر آتش ۱.۵*۲*۱ تماس بگیرید

اطلاع از قیمت روز و یا ثبت سفارش

09122985308

electricy.ir

شرکت سیم و کابل سیمیا

شرکت سیم و کابل سیمیا در سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را از یک کارگاه کوچک ۵۰۰ متری در اسلامشهر شروع کرد و حالا بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال، ظرفيت توليد ساليانه بيش از ۱۸۰۰۰ تن انواع سيم و كابل برق و مخابراتی و ابزار دقيق را دارد.

نام این شرکت ابتدا «الکتریک وایزر» بود که در راستای طرح فارسی‌سازی نام برندها، به شرکت سیمیا کابل تغییر اسم داد. این شرکت هم‌اکنون از جمله اصلی‌ترین تولیدکنندگان انواع سیم و کابل در کشور است و با دارا بودن انواع آزمایشگاه‌های تست، محصولاتی باکیفیت را به بازار عرضه می‌کند.

سیم و کابل سیمیا فعالیت خود را به عنوان یک تولیدی سیم و کابل فشار ضعیف آغاز کرد. اما در گذر زمان با به‌کارگیری تکنولوژی و ماشین‌آلات روز دنیا، توانست به توليد بیش از ۸۵۰ نوع سيم و كابل در سایزهای متنوع بپردازد.

اما گسترش تولیدات، تنها هدف این شرکت نبود؛ بلکه كيفيت را همیشه عاملی جدانشدنی از محصولات خود می‌دانست. از طرف دیگر، کارخانه سیم و کابل سیمیا همواره از بهترین متریال و مواد اولیه برای تولید محصولات خود استفاده می‌کند.

ترکیب این عوامل با یکدیگر، سیم و کابل‌هایی درجه یک و بر اساس استانداردهای جهانی را به همراه داشته است. بیشتر بدانید.

قیمت سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل سیمیا در تولید محصولاتش از محصولات اولیه بسیار مرغوب استفاده می‌کند. حتی در شرایط فعلی که قیمت تولید محصولات بالا رفته و بسیار تولیدکنندگان با هدف کاهش هزینه‌ها از کیفیت کالاهایشان کم می‌کنند، سیمیا استانداردهای جهانی را رعایت کرده است.

همین مسئله باعث شده که خرید سیم و کابل سیمیا در بلندمدت به سود مشتری باشد، زیرا با اینکه ممکن است قیمت محصولات در ابتدا کمی بالا به نظر برسد، اما به علت کیفیت ساخت، در بازه زمانی طولانی به نفع مشتری خواهد بود.

برای دریافت لیست قیمت سیم و کابل سیمیا با پشتیبانی و کارشناسان فروش ما در مجموعه الکتریکی آنلاین ارتباط بگیرید. شما می‌توانید با یکی از شماره‌های ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ و یا ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲ تماس حاصل کرده و از قیمت روز سیم و کابل سیمیا مطلع شوید.

خرید سیم و کابل سیمیا

بیشترین آمار آتش‌سوزی‌ها به انتخاب نامناسب سیم و کابل برمی‌گردد. یعنی جایی که یک مصرف‌کننده ناآگاه، محصول نامناسب را خریداری کرده و به این ترتیب خود و اطرافیانش را به خطر می‌اندازد.

بنابراین توصیه می‌کنیم که در انتخاب خود بسیار دقیق و حساس باشید تا به مرور زمان هیچ مشکلی به‌جود نیاید. حتما و حتما هنگام خرید سیم و کابل سیمیا کیفیت را اولویت خود قرار دهید و بخاطر قیمت کمی ارزان‌تر، ریسک خرید جنس نامرغوب را به جان نخرید.

سیم و کابل سیمیا کیفیت بالایی دارد، اما حتما باید از جای مطمئن هم تهیه شود. مجموعه الکتریکی آنلاین از جمله مراکز معتبر فروش سیم و کابل سیمیا است. تمام سیم و کابل‌های برند سیمیا به صورت مستقیم دریافت می‌شوند و برای آن‌ها نیز ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش در نظر گرفته می‌شود.

ما در الکتریکی آنلاین علاوه بر تائید کیفیت کالای اورجینال، قیمت مناسب‌تر نسبت به سایر مراکز را نیز تضمین می‌کنیم.

محصولات فروشگاه الکتریکی

سیم و کابل لینکو
سیم و کابل خراسان

اطلاع از قیمت لحظه ای و بهره‌مندی از تخفیف ویژه

خرید اینترنتی سیم و کابل سیمیا

خوشبختانه امکان خرید سیم برق سیمیا و خرید انواع کابل سیمیا به صورت اینترنتی فراهم شده است. ما در همین راستا در مجموعه الکتریکی آنلاین آماده‌ایم تا کلیه محصولات اورجینال سیم و کابل سیمیا را با ضمانت قیمت به صورت اینترنتی به فروش برسانیم.

ما امکان مشاوره قبل از خرید را نیز فراهم کرده‌ایم تا با دیدی باز و اطلاعات کامل بتوانید خریدتان را انجام دهید. برای این منظور کافی است تا با یکی از شماره‌های ۰۹۱۲۲۹۸۵۳۰۸ و یا ۰۲۱۳۳۱۱۰۱۳۲ تماس حاصل کرده تا ضمن اطلاع از آخرین قیمت‌ها، بتوانید سفارشتان را نهایی کنید.

انواع سیم و کابل سیمیا

تنوع سیم و کابل سیمیا بسیار بالاست و در حال حاضر بیش از ۸۵۰ نوع انواع سیم و کابل برق و ساختمان توسط این شرکت تولید می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین محصولات سیمیا اشاره کرده‌ایم:

  • سیم‌ مفتولی و نیمه افشان سیمیا

این نوع سیم‌ها که از جمله سیم‌های نصب ثابت هستند، اصولا در سیم‌کشی‌های داخلی تابلوها و توزیع کننده‌های برق مورد استفاده قرار می‌گیرند. هادی این سیم‌ها از جنس مس آنیل است و در مقایسه با سیم‌های افشان انعطاف‌پذیری کم‌تری دارند.

  • سیم‌ افشان سیمیا

سیم افشان سیمیا از جمله پرفروش‌ترین محصولات شرکت سیمیا است.

از این سیم‌ها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم‌های روشنایی در محیط‌‌های خشک، درون لوله‌ها، زیر و روی گچ و همچنین برای نصب ثابت به عنوان سیم رابط در داکت‌های زمینی، ماشین آلات و تابلوهای فرمان (که به انعطاف‌پذیری زیادی نیاز دارند) استفاده می‌شود.

  • کابل‌ قدرت سیمیا

از کابل‌های قدرت برای تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و در محل‌هایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد استفاده می‌شود.

هادی این کابل‌ها از جنس مس است، هرچند که نمونه‌های ارزان‌قیمت‌تر با هادی آلومینیوم نیز در بازار موجود است.

  • کابل‌ ابزار دقیق سیمیا

از کابل ابزار دقیق سیمیا در سیستم‌های کنترلی استفاده می‌شود. این کابل‌ها در مقابل نویز بسیار مقاوم هستند و به صورت سربدار و بدون سرب ارائه می‌شوند.

نمونه‌های سربدار آن در مقابل انواع خورنده‌ها مقاوم هستند. توجه داشته باشید که کابل‌های ابزار دقیق سیمیا در محدوده دمایی ۷۰ الی ۱۰۵ درجه سانتیگراد به کار می‌آیند.

  • سیم بند تخت سیمیا

سیم بند تخت سیمیا، سیم دو لایه سفید رنگ است که در سایزهای متنوعی عرضه می‌شود. این نوع سیم که به سیم نایلونی نیز معروف است، به عنوان سیم سیار در موارد زیادی مثل سیم‌کشی ساختمان، لوسترها، آباژور و وسایل برقی دیگر به کار گرفته می‌شود.

به جز سیم‌های بالا، این شرکت محصولات متنوع دیگری را تولید می‌کند که شامل موارد زیر هستند:

سیم و کابل‌ ساختمانی سیمیا، کابل‌ افشان سبک سیمیا، کابل‌ افشان معمولی سیمیا، کابل‌ کنترل افشان سیمیا، کابل‌ کنترل افشان شیلددار سیمیا، کابل‌های کنترل تخت سیمیا، کابل‌های مفتولی و نیمه افشان سبک سیمیا، کابل‌ تک و چند رشته سیمیا (مسی/آلومینیومی)، هادی‌ هم‌مرکز سیمیا (کنسانتریک)، کابل‌ دریایی سیمیا، کابل‌های قدرت ساده و شیلددار سیمیا، کابل‌های ابزار دقیق ساده و شیلددار سیمیا، کابل‌ کواکسیال سیمیا، کابل کواکسیال سیمیا، سیم ترکیبی  سیمیا CCTV (A/B)، کابل‌ مخابراتی سیمیا، کابل داخل ساختمانی سیمیا (هوایی، کابل خارج ساختمانی سیمیا (زمینی)، کابل‌های KNX سیمیا، سیم‌های رانژه سیمیا، کابل‌ شبکه سیمیا، سیم و کابل‌ مقاوم در برابر آتش سیمیا، سیم مقاوم مفتولی و نیم افشان سیمیا، سیم مقاوم افشان سیمیا، انواع کابل‌ قدرت با نوار میکا سیمیا، سیم و کابل‌ خودرویی سیمیا، کابل‌ مخصوص پمپ شناور سیمیا

گواهینامه‌ها و استانداردهای شرکت سیمیا

شرکت سیم و کابل سیمیا در طول سال‌های فعالیت خود موفق به کسب انواع گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی، گواهینامه‌های رعایت حقوق مصرف کننده، تائیدیه‌های شرکت برق و وزرات نفت شده است.

این شرکت تاکنون استاندارد ISO 9001 و استاندارد ISO 14001 و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای بر اساس OHSAS 18001 را به‌دست آورده و موفق به استقرار سيستم مديريت آزمايشگاه ISO / IEC 17025 در مجموعه کارخانجات خود شده است.

  • گارانتی سیم و کابل سیمیا

    کلیه محصولات شرکت تولیدی سیمیا دارای ۲ سال گارانتی هستند که آغاز این دوره ضمانت از زمان خروج محصول از کارخانه سیمیا محسوب می‌شود. این گارانتی شامل معایب و مشکلاتی خواهد بود که مطابق نظر کارشناسان شرکت سیمیا در زمان تولید و یا بسته بندی محصول به وجود آمده باشد.

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed